Günekoloogia

Enne mära tiinestamist on alati soovitatav tema reproduktsioonitrakti seisukorda uurida ning kindlaks teha selle sobivus tiineks jäämiseks ning loote kandmiseks. Eriti oluline on see siis, kui märal on esinenud tiinestumisprobleeme.
Ultraheli abiga on võimalik hinnata mära reproduktsioonitrakti tervist ja tiinestumisprobleemide korral leida nende põhjus. Samuti on võimalik täpsemalt kui väliste innatunnuste ja käitumismustrite jälgimise abil, määrata mära innatsükli järku ning sobivat aega seemenduseks/paarituseks. 

Olenemata valitud paaritusviisist, on oluline sellele järgnevalt viia läbi tiinuskontroll. Lisaks tiinuse kinnitamisele või välistamisele on emaka ultraheliuuring tähtis ka kaksiktiinuse riskide maandamiseks. Just viimase tuvastamise seisukohalt on sobivaim aeg tiinuskontrolliks 14-18 päeva peale mära viimast paaritust/seemendamist, sest selle perioodi jooksul on kaksiktiinus kõige kindlamini ultrahelipildil nähtav ning tõenäosus, et ühe embrüo hävitamisel teine eluvõimelisena jätkab, kõige suurem.

Günekoloogiline ultraheliuuring hind (sugutrakti seisukorra hindamiseks või tiinuse kontrollimiseks) on 20 EUR.

 

Täpsema info saamiseks ja küsimuste korral võtke palun ühendust Ingrid Pärgiga: hoburavi@gmail.com või 5566 0430


Kuna Ingrid töötab Hoburavi juures ainult kaks päeva nädalas, siis esialgu me tiinestamise teenust kahjuks pakkuda ei saa.