Söödanõustamine

Pakume hobuseomanikele söötmisalast nõustamist ning hobusele sobiva söödaratsiooni koostamist (vajadusel koos koresööda analüüsiga), võttes arvesse nii hobuse vajadusi, kui ka omaniku söödaalaseid eelistusi.

Söödaratsiooni koostamine (koresööda analüüsi põhjal) 20 €

Koresööda analüüs 15-20 €

Üldine söödaalane nõustamine 15 €

Rohusööjana on iga hobuse olulisimaks söödakomponendiks koresööt, olenemata hobuse kasutusalast. Teadmata, millises koguses toitaineid hobuse põhisööt sisaldab, ei ole võimalik täpselt hinnata, kas või milliste lisasöötadega tema toitumist tasakaalustama peaks. Seetõttu algab söödaratsiooni koostamine heina või silo analüüsist.

Koplielu nautiva või väheses töös oleva hobuse puhul katab kvaliteetne koresööt koos sobiva mineraalilisandiga tihtipeale kõik toitainevajadused. Kui on aga tegemist aktiivses treeningus oleva hobuse, kasvava noorlooma, tiine/imetava mära või eaka pensionäriga, ei pruugi koresööt katta nende energia- ja proteiinivajadust. Samuti mõjutab hobuse kasutus organismile vajalike mineraalainete ja vitamiinide sobivat kogust ning omavahelist tasakaalu söödas. Ka erinevate terviseprobleemidega loomade heaolu sõltub suures osas just teadlikust söödavalikust.

Teades heina/silo/rohu toitainelist väärtust, saab hobuse tüüpi, kehakonditsiooni ja füüsilist aktiivsust arvestades koostada just temale sobiv söödaplaan. Lisaks teraviljadele (kaer, oder), mida juba ammusest ajast on koresööda kõrvale hobustele pakutud, on Eesti turul täna saada ka märkimisväärne arv spetsiaalselt hobustele valmistatud söötasid ja lisandeid. Kombineerimisvõimalused on lõputud – küsimus on vaid selles, kuidas oma hobusele parim lahendus leida? Siinkohal tulebki kasuks ratsiooni välja arvutamine, mille abil on võimalik valitud söötadest ja lisanditest saadavaid toitaineid võrrelda hobuse vajadustega, ning võimalikke leitud puudusi kõrvaldada.